Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – blog

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przeznaczone jest dla osób, które nie są obywatelami państw należących do Unii Europejskic

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców (więcej: https://polisaobcokrajowca.pl/) przeznaczone jest dla osób, które nie są obywatelami państw należących do Unii Europejskich. Dzięki takowemu ubezpieczeniu mogą te osoby korzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie czy też zwrot kosztów leczenia w przypadku zachorowania nagłego lub też nieszczęśliwego wypadku zarówno na terenie naszego kraju, jak i także na terytorium całej Strefy Schengen.

Oferta tego ubezpieczenia jest dedykowana cudzoziemcom, którzy to planują pobyt na terenie naszego kraju przez okres maksymalnie trzech miesięcy oraz się ubiegają o wizę krótkookresową czy też od trzech do trzydziestu sześciu miesięcy i się ubiegają o wizę długookresową, zezwolenie na zamieszkanie czy też pobyt czasowy.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty: pobytu w szpitalu, przepisanych leków, udzielenia niezbędnej lekarskiej pomocy, badań niezbędnych do postawienia diagnozy, transportu do medycznej platformy, leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych bóli zębów, transportu zwłok do kraju zamieszkania, transportu do kraju zamieszkania stałego, transportu z medycznej placówki do miejsca pobytu czy też transportu od lekarza do medycznej placówki.

Takowe ubezpieczenie można już wykupić w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Możemy umówić się z agentem ubezpieczeniowym, pójść do punktu obsługi ubezpieczeń czy też załatwić wszelkie formalności w Internecie. Co jak co, ale ostatnie rozwiązanie wydaje się najszybsze. Co jak co, ale możemy wszystko załatwić bez wychodzenia z domu. Na to właśnie liczymy. Nigdzie nie trzeba jeździć, a załatwienie formalności zajmie nam dosłownie chwilkę. Płatności również możemy dokonać w sieci. Świetna sprawa. Podoba nam się to.